Nyheter

fredag, mars 20, 2015

DU KAN GÖRA SKILLNAD

Du kan göra skillnad är ett koncept som syftar till att skapa en bättre tillvaro för barn och ungdomar i skolans värld genom ett upplägg där alla vuxna samt elever får inspiration, utbildningar samt praktiska verktyg och arbetssätt till att minska mobbing, öka medmänsklighet och empati samt skapa en tryggare miljö och skolgång. Utgångspunkten i konceptet är att alla kan göra något, därför...

fredag, mars 20, 2015

DU KAN GÖRA SKILLNAD

Du kan göra skillnad är ett koncept som syftar till att skapa en bättre tillvaro för barn och ungdomar i skolans värld genom ett upplägg där alla vuxna samt elever får inspiration, utbildningar samt praktiska verktyg och arbetssätt till att minska mobbing, öka medmänsklighet och empati samt skapa en tryggare miljö och skolgång. Utgångspunkten i konceptet är att alla kan göra något, därför...