Föreläsning

DU KAN GÖRA SKILLNAD är ett projekt som syftar till att skapa en bättre tillvaro för barn och ungdomar i skolans värld. Lärare och elever får inspiration, utbildningar, praktiska verktyg och arbetssätt för att minska mobbing, öka medmänsklighet och empati samt skapa en tryggare miljö och skolgång. Utgångspunkten är att alla kan göra något för att bidra till en inkluderande och mobbingfri skola. Till grund för konceptet ligger Tobias Karlssons gripande historia om utsatthet och mobbing i uppväxten och hur Joakim Norsten som vän och motståndare till mobbing kom att bli en av Tobias viktigaste medmänniskor för resten av livet.

MOMENT

1. Introduktion för lärare. Nulägesanalys. 

2. Föreläsning med Tobias Karlsson

3. Workshop och lektioner med Joakim Norsten

4. Ledarskapsutbildning med Gustaf Wikström

5. Uppföljning, ceremoni, prisutdelning

 

MÅLGRUPP

Elever, lärare, skolledare, trygghetsteam, ungdomsledare och personer inom elevhälsan.

 

Kontakta Mia för pris och tidsplan:

boka@tobiaskarlsson.se

 

Introduktion

I början av skolåret introduceras skolans personal till konceptet, dess syfte och innehåll. Inledningsvis får lärare och personal ta del av Tobias Karlssons uppskattade föreläsning om utsatthet, mobbing och att våga drömma. Därefter får lärarkåren för den utvalda årskullen träffa Joakim Norsten som är lärare och Tobias barndomsvän. De håller en workshop som introducerar den pedagogiska planen med material, arbetsmetoder och övningar i syfte att koppla samman de olika skolämnena till kärnan i konceptet - att minska mobbing, öka medmänsklighet och empati och skapa en tryggare miljö och skolgång för både elever och lärare.

 

 

En enkät genomförs för att få fram en nulägesanalys av skolans nuvarande situation inom området. En bra grund för att lägga upp arbetet och att kunna se mätbara konkreta resultat efter avslutat projekt. Under hela processen får lärarna råd och stöd av Joakim för att genomföra pedagogiska planeringar inom respektive ämne, vilka har en direkt koppling till det centrala innehållet och till läroplanen, kapitel 1, värdegrundsfrågor.

Tidsåtgång

• 1,5 timme för lärare och personal

• Totalt 4 timmar för lärarna

 

Facilitetskrav föreläsning

• Lokal som rymmer alla

• Headset och högtalare med bra kvalitet

• Tillgång till uppspelning av musik

• Projektor

• Medhörning scen (högtalare riktad mot föreläsaren)

• Vatten

 

Facilitetskrav workshop

• Lokal som rymmer lärare /personal

• Projektor

• Vatten

Föreläsning med Tobias Karlsson

 

Tobias Karlsson är känd som dansare, underhållare, författare och föreläsare och van att stå i rampljuset. Han blev folkkär genom dansprogrammet Let’s Dance och har varit med i några av Sveriges största TV-program. Han har också turnerat med sin dansikal En dans på rosor och gett ut den självbiografiska boken – Inte alltid en dans på rosor. Tillsammans med Gabriel Forss producerar han podcasten I säng med Tobias & Gabriel.

 

Tobias är mycket uppskattad av publiken både på och utanför scenen och valdes till årets talare 2016 av Talarforum. Han fick den ärofyllda titeln Årets HBTQ och pris för Årets bok på HBTQ-galan 2020 på Circus i Stockholm.

Tobias Karlssons föreläsning bygger på hans egna historia från uppväxtåren i Östansjö i Örebro län. Tobias berättar om mobbingen och vikten av att våga vara ärlig mot sig själv, vänskapens betydelse, överlevnadsinstinken och hur man hittar styrkan att gå vidare efter svåra händelser i livet.

Det är en tankeväckande och inspirerande berättelse om svärta, mod, hemligheter, om att hitta sitt sanna jag och våga följa sina drömmar. Även om vägen dit kan kännas lång eller kanske till och med omöjlig. För Tobias kom vändningen när Joakim såg honom och blev hans vän.

 

Kärnan i budskapet är Tobias och Joakims gemensamma historia och vänskap. De är ett fint exempel som visar att även en liten handling, faktiskt kan göra stor skillnad. 

Tidsåtgång

• 1,5 timme för elever

Vid detta tillfälle kan också de ur personalen som inte

medverkade vid första tillfället vara med. Det av yttersta

vikt att alla berörda tar del av föreläsningen.

 

Facilitetskrav föreläsning

• Lokal som rymmer alla

• Headset och högtalare med bra kvalitet

• Tillgång till uppspelning av musik

• Projektor

• Medhörning scen (högtalare riktad mot föreläsaren)

• Vatten

 

Live stream för föräldrar

Föreläsningen kommer även att livesändas i syfte att ge

vårdnadshavare möjlighet att ta del av innehållet

Lektioner med Joakim Norsten

Joakim är utbildad & legitimerad lärare i historia & samhällskunskap. Han har drygt 15 års erfarenhet från undervisning i både högstadiet och gymnasiet. Han har under åren arbetat på flera olika skolor och fått värdefulla insikter och kunskaper om olika typer av utmaningar och problem. Joakim har alltid engagerat sig i värdegrundsarbete, både i sin roll som lärare, men också genom att engagera sig i trygghetsteam. Team verkar på skolor och fritidsgårdar för att erbjuda elever en trygg miljö där ingen ska bli mobbad, diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling. Joakim är ansvarig för värdegrundsfrågor, kopplat till läroplanen och det centrala innehållet i respektive ämne.

I syfte att förankra budskapet ur perspektivet att alla kan göra skillnad, genomför Joakim lektioner med eleverna i den utvalda årskullen. Där får de ta del av och reflektera över Tobias föreläsning samt Joakims historia och erfarenhet som vän till Tobias under perioden av mobbing och utsatthet. Under lektionen berättar Joakim hur han gjorde för att finnas till för Tobias, hur han vågade gå emot plågoandarna och vara en schysst kompis. Eleverna introduceras till gruppdynamik utifrån sociologisk vetenskap och forskning. Läran om människors beteende i grupp, hur olika individer kan påverka varandra i gruppen och vilka konsekvenser det kan få. Det ger förståelse för hur negativa mönster kan brytas och istället vändas till trygghet, acceptans, utveckling och samhörighet. Under moment 3 följer Joakim även upp de pedagogiska planeringarna i olika ämnen tillsammans med lärarna.

Tidsåtgång

• 1 timme per klass

• Totalt 4 timmar för lärarna

 

Facilitetskrav Lektioner

• Lokal / Klassrum

• Projektor

• Vatten

Ledarskap med Gustaf Wikström

Gustaf är mental rådgivaren, företagsutvecklaren processledare inom team- & ledarutveckling och LEAN. Det är en strategi för att bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. Han utbildar och vägleder chefer, teamledare, grupper och individer. Han coachar också elitidrottare.

 

Gustaf utbildar högskolestudenter inom Lean och ledarskap på Uppsala Universitet. Han är grundare och ägare av Sukiru Network

I moment 4 genomförs en ledarskapsutbildning för lärarna på skolan. Utbildningen bidrar till att ge lärarna verktyg, metoder och handfasta tips för att bedriva ett inkluderande, utvecklande och hållbart ledarskap i klassrummet. Ett arv av inspiration, insikter, kunskap och färdigheter som stannar kvar på skolan,

och förs vidare till nya medarbetare. Ledarskap har en stor inverkan på kulturen. En god ledare utmärker sig genom att vara noga med att se alla och ge alla möjlighet att utvecklas, tydlig kommunikation så att alla vet vad som gäller och känner delaktighet och ansvar. Under utbildningen får lärarna ta del av forskningsbaserad teori och praktiska råd och metoder för att skapa en tryggare miljö och skolgång. Under hela konceptets genomförande finns Gustaf tillgänglig för lärarna som bollplank, rådgivare och coach. Efter avslutad och genomförd utbildning tilldelas lärarna ett diplom som intygar att de genomgått ledarskapsutbildningen. De pedagogiska planeringarna följs även upp i detta moment.

Tidsåtgång

• 3 timmar för lärare (för den utvalda årskullen)

 

Facilitetskrav utbildning

• Lokal / Klassrum

• Headset och högtalare vid behov

• Projektor

• Ritblock på hjul och pennor

• Vatten

Uppföljning och ceremoni

En ceremoni anordnas som avslutning på projektet där ett antal elever blir prisade med utmärkelsen Årets Jocke. Vi vill på detta sätt lyfta fram, belöna och uppmuntra eleverna att fortsätta det viktiga arbetet med inkludering. Vår vision är att utmärkelsen ska bli ett minne för livet hos eleverna och en ständig påminnelse om att vi, alla, kan göra något. Efter projektet i slutet av skolåret, följs alla moment upp för utvärdering. 

Vi genomför samma enkät som i uppstarten och svaren från den nya enkäten jämförs med den tidigare. Här kan vi direkt se vilka förbättringar som åstadkommits och om det finns delar kvar som behöver adresseras. Resultatet kan även vara underlag för PR kring skolans genomförda förbättringar.

Bokningsansvarig Mia Karlsson

Mia är konceptutvecklare och koordinator på Tobias Karlsson Event AB. Hon ansvarar för bokning, samordning, projektledning, ekonomi och administration för alla uppdrag. Hon har erfarenhet av ekonomi, juridik, konflikthantering, social omsorg, missbruksbehandling och stödsamtal.

 

Som bokningsansvarig kan Mia svara på frågor om innehåll i föreläsningen eller utbildningarna. Hon kan guida dig kring tidsplaner, tekniska krav och förberedelser inför uppstart.

 

Kontakta Mia: boka@tobiaskarlsson.se