UPPLÄGG

DU KAN GÖRA SKILLNAD

Du kan göra skillnad är ett koncept som syftar till att skapa en bättre tillvaro för barn och ungdomar i skolans värld genom ett upplägg där alla vuxna samt elever får inspiration, utbildningar samt praktiska verktyg och arbetssätt till att minska mobbing, öka medmänsklighet och empati samt skapa en tryggare miljö och skolgång. Utgångspunkten i konceptet är att alla kan göra något, därför ligger huvudfokus på den stora massan och att alla har ett ansvar i att skapa en inkluderande och mobbingfri skola. Både elever och vuxna i skolan ska gå från åskådare till hjälpare. 

MOMENT
 

1. Uppstart. Kartläggning av behoven

2. Inspirationsföreläsning med Tobias Karlsson

3. Lektioner med Joakim Norsten

4. Utbildning inom ledarskap med Gustaf Wikström

5. Uppföljning & avslutning

 

MÅLGRUPP

Elever, lärare, skolledare, trygghetsteam, ungdomsledare och personer inom elevhälsan.